Tilskuddsordninger for studentradio

Studentradioer har lang tradisjon i Norge, og det finnes mange studentradioer her i landet. Radiostasjonene har et stort behov for tilskuddsordninger, og det blir sendt inn mange søknader om tilskudd hvert år.

Det er Medietilsynet som forvalter ulike støtteordninger for radiokanaler. Tilskuddene varierer fra år til år, og det er ikke alltid søkere mottar tilskudd. I 2019 ble det delt ut rundt 20 millioner kroner i tilskudd til små lokalradiokanaler, og også studentradioer fikk støtte. Medietilsynet har åtte ulike støtteordninger som deles ut til forskjellige bruksområder. Av disse er det minst to som passer til en studentradio:

  • Produksjonstilskudd
  • Støtte til lokale bilde- og lydmedier

Produksjonstilskudd og støtte til lokale bilde- og lydmedier

Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier skal bidra til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet. Tilskuddet er rettet mot økonomisk vanskeligstilte medier og medier med små opplag. Tilskuddsordningen er plattformnøytral og likestiller papiropplag og digitalt opplag. Dette tilskuddet passer til studentradioer som fokuserer på aktuelle nyheter, med for eksempel en studentavis som tillegg, enten fysisk eller digital. Tilskudd kan søkes to ganger årlig, en gang på høsten og en gang på våren. Beløpet varierer, men ligger på mange hundretusener – og kanskje til og med millioner, basert på hvor stor mediet er.

Tilskuddsordningen for lokale bilde- og lydmedier har som hovedmål å bidra til mediemangfold, ytringsfrihet og styrking av den demokratiske funksjonen som de lokale bilde- og lydmediene har i samfunnet. Regjeringen har øremerket halvparten av midlene for denne tilskuddsordningen for at den skal bidra til digitalisering av lokalradio i Norge. Målgruppa for tilskuddsordningen er lokale kringkastere og registrerte kringkastere som hovedsakelig tilbyr innhold rettet mot lokalt publikum. Nettopp dette er jo hva en studentradio er – de tilbyr nyheter og lignende for studenter, et lokalt publikum. Også bruk av norsk, enten i form av musikk eller talespråk, blir prioritert ved tildeling av tilskuddsmidler.

Hva du kan søke støtte til innenfor lokale bilde- og lydmedier?

Å drifte en studentradio er ikke lett, og det finnes mye forskjellig innenfor studentradio-drift som du må ta hensyn til, og dermed er det også mye forskjellig du kan søke om støtte til. Du kan blant annet søke om investeringstilskudd for digitalisering av lokalradio, og programproduksjoner og utviklingsprosjekt som styrker bruken av det norske språket. Det finnes også to typer driftstilskudd, et driftstilskudd til nasjonale sammenslutninger for lokale lyd- og bildemedier, og et annet tilskudd til lokalradioer for etniske og språklige minoritetsgrupper. Her gjelder det bare å finne de riktige tilskuddene for studentradioer og søke hos Medietilsynet.

En studentradio kan være så mangt og ha mange prosjekter på gang. Da kan det være godt med litt pengestøtte til nettopp disse prosjektene, som kan gagne både lytterne og de ansatte bak studentradioen. Du kan dermed søke om støtte i form av prosjekttilskudd til ulike prosjekter innen din studentradio. Blant annet kan du søke om prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner, prosjekttilskudd til kompetanserettede tiltak, og prosjekttilskudd til utviklingsprosjekt. Alle disse prosjekttilskuddene kan være brukbare for en studentradio, basert på hvilke ulike prosjekter med mer som studentradioen ønsker å bringe ut til sine lyttere.

Forskrifter for tilskuddsordningene

Kulturdepartementet kunngjorde forskriften om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier den 23. februar 2016. Tilskuddsordningene har forskrifter som forteller noe om hva tilskuddsordningene skal brukes til. Det er viktig å ha forskrifter slik at tilskuddsordningene ikke misbrukes. Tilskuddsordningene kan, for eksempel, fortelle om hva slags formål og virkeområde tilskuddsordningene har, hvilken målgruppe de er ment for, hvilke tilskuddsformer de kan gis i, generelle prioriteringer av midlene og mye mer. Det kan være lurt å lese på forskriftene for tilskuddsordningene før du søker om tilskuddsstøtte fra Medietilsynet til din studentradio. Du kan finne forskrifter for tilskuddsordningene på Lovdata.no.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *